Muzeum KolínMuzeum KouřimMuzeum Český BrodSkanzen KouřimTvrz HradenínMuzeum dětem
  • VRBCANY
  • KOURIM2
  • KOURIM
  • TREBOVLE
  • PECKY
  • CHOTOUN
  • VITICE

Kostely Kolínska

Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace Středočeského kraje, zajišťuje po dohodě s Římskokatolickými farnostmi Kolín, Kostelec nad Černými lesy a Pečky průvodcovskou službu v kostelech sv. Prokopa v Chotouni, sv. Bartoloměje v Kolíně, sv. Andělů Strážných v Kostelci nad Černými lesy, sv. Štěpána v Kouřimi, sv. Bartoloměje ve Třebovli, sv. Šimona a Judy ve Viticích a sv. Václava ve Vrbčanech. Ve spolupráci s občanským sdružením Kubistin se dále podílí na koordinaci průvodcovské služby v evangelickém kostele v Pečkách. Smyslem této aktivity je zpřístupnění vybraného souboru nejcennějších církevních památek kolínského regionu a seznámení veřejnosti s jejich duchovním a kulturně - historickým odkazem.

Kostel sv. Prokopa v Chotouni

Kostel, stojící na místě legendarního rodiště zemského patrona sv. Prokopa, je jednou z nejcennějších památek barokní architektury ve středních Čechách. Postaven byl v letech 1708 – 1710 nákladem hraběnky Františky Rozálie Kinské z Dubé podle projektu proslulého pražského architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela. Věž byla ke kostelu přistavěna teprve v roce 1900. Interiér je vybaven mobiliářem z 18. a 19. století.

 


Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně je jednou z nejvýznamnějších středověkých stavitelských památek v Evropě. Založen byl ve druhé polovině 13. století jako raně gotické síňové trojlodí s dvojicí osmibokých západních věží. V 60. a 70. letech 14. století byl podle projektu dvorního architekta Petra Parléře postaven vrcholně gotický chór katedrálního typu. Na počátku 16. století doplnila siluetu chrámu pozdně gotická zvonice, v první polovině 18. století byl areál rozšířen o pozoruhodnou barokní kostnici. Interiér chrámu je pokladnicí mnoha cenných uměleckých památek z odbobí od středověku do 20. století.

Kostel sv. Andělů Strážných v Kostelci nad Černými lesy

Barokní farní kostel byl postaven v letech 1735 – 1737 nákladem vrchnosti a černokosteleckých měšťanů. Věž byla přistavěna až v letech 1892 – 1894. Kostel je vybaven cenným mobiliářem, zhotoveným na objednávku vévodkyně Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna, který je v Čechách ojedinělou ukázkou vídeňského baroka. Sochařská výzdoba oltářů je dílem Gottfrieda Fritsche z roku 1739.

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Někdejší arciděkanský chrám sv. Štěpána byl založen v polovině 13. století současně se středověkým královským městem. Raně gotická trojlodní bazilika byla budována přemyslovskou královskou hutí. Umělecky nejcennějším prostorem kostela je suterenní kaple (krypta) sv. Kateřiny ze 60. let 13. století, zaklenutá hvězdicovitou klenbou. Její stěny zdobí unikátní malby z doby po roce 1400, znázorňující výjevy z legendy sv. Kateřiny a chór andělů hrajících na různé hudební nástroje. Kostel byl výrazněji upravován na počátku 16. a ve druhé polovině 19. století. Průčelí zdobí soubor renesančních měšťanských náhrobků. Součástí areálu je zvonice z roku 1525, v níž jsou na způsob vysokého točení (tj. obráceně) zavěšeny zvony z roku 1671.

Další informace

Kostel Českobratrské církve evangelické v Pečkách

Areál Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa s přednáškovou síní, zvonicí a farou byl postaven v letech 1912 - 1915 podle projektu architekta Oldřicha Lisky v duchu české moderny. Interiér kostela byl pojednán ve formách rané fáze kubismu, která se vyznačuje omezenou barevností a zborcenými plochami. Pozornost upoutává kubistické vnitřní zařízení, zhotovené rovněž podle Liskova projektu. Jedná se především o vitráže v oknech, podlahy, kazatelnu, varhany, lustry, lavice i překrásný stůl Páně, vyrobené převážně v továrnách a dílnách pečeckých firem. Díky použitým prvkům a materiálům, jakým je příhradová konstrukce krovu se zavěšeným sádrovým stropem, je kostel i zajímavou technickou památkou. Jako ucelené dílo architekta Oldřicha Lisky představuje jednu z nejcennějších památek české moderní architektury.

Kostel sv. Bartoloměje ve Třebovli

Jedinečně zachovalý raně gotický kostelík byl postaven ve třetí čtvrtině 13. století pod vlivem huti kostela sv. Štěpána v nedaleké Kouřimi. V jeho interiéru byl nedávno objeven a zrestaurován rozsáhlý soubor středověkých nástěnných maleb ze 70. - 80. let 13. století.


Kostel sv. Šimona a Judy ve Viticích

Gotický kostel, který je významnou krajinnou dominantou, byl vybudován ve druhé polovině 14. století pod vlivem činnosti stavebních hutí lucemburského královského dvora. Jeho vnitřní zařízení je barokní ze 17. a 18. století. Součástí areálu je cenná pozdně středověká polodřevěná zvonice.

 


Kostel sv. Václava ve Vrbčanech

Starobylý kostel, založený již na konci 10. století, býval místem uložení jedné z nejvzácnějších relikvií středověkých Čech – praporce sv. Vojtěcha. Dnešní podoba kostela je výsledkem několika přestaveb v románském, gotickém a barokním slohu. Součástí areálu je samostatně stojící barokní zvonice z 18. století.

 

Kostely kolínska

Otevírací doba kostela

sv. Bartoloměje v Kolíně informace

________________________________________________

Otevírací doba kostela   

sv. Štěpána v Kouřimi informace

________________________________________________

Otevírací doba ostatních kostelů - informace

aktualityReg­ionální muzeum v Kolíně | Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín I
příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100
Nastavení cookies | Zpracování osobních údajů
­